Język polski
 • Spain language
 • Turkish language
 • Ukrainian language
 • English language
 • Russian language
 • German language
Zaloguj się poprzez Steam

Baza danych naszych cen i limitów

Usługa LOOT.Farm pozwala na sprawdzenie pełnej bazy danych przedmiotów z gier CS 2, DOTA 2, Team Fortress 2 i RUST, w tym przedmiotów wstrzymanych oraz limitów maksymalnej liczby przedmiotów, które usługa może przyjąć.

Wszystkie ceny są ustalane na podstawie naszych wewnętrznych algorytmów i są specyficzne dla usługi LOOT.Farm.
Te ceny są używane, gdy nabywasz przedmioty od nas. Usługa LOOT.Farm ma stałe opłaty, i przyjmiemy przedmioty po cenie obniżonej o naszą opłatę, która wynosi 3-5% w zależności od poziomu subskrypcji.

Jeśli gra ma blokadę handlu, ceny dotyczą przedmiotów z blokadą. Przedmioty bez blokady będą miały o 3% wyższą cenę.

▾ Dla deweloperów ▾

Możesz pobrać pełną listę w formacie JSON, korzystając z poniższych linków (aktualizowane co minutę):

 • CSGO: https://loot.farm/fullprice.json
 • DOTA 2: https://loot.farm/fullpriceDOTA.json
 • TF 2: https://loot.farm/fullpriceTF2.json
 • RUST: https://loot.farm/fullpriceRUST.json

Możesz również pobrać plik CSV (kompatybilny z programem Excel), korzystając z poniższych linków:

 • CSGO: https://loot.farm/fullprice.csv
 • DOTA 2: https://loot.farm/fullpriceDOTA.csv
 • TF 2: https://loot.farm/fullpriceTF2.csv
 • RUST: https://loot.farm/fullpriceRUST.csv

Jeśli chcesz utworzyć bezpośredni link do konkretnej skórki ze swojej witryny, możesz użyć następującego formatu linku:
https://loot.farm/#skin=[SteamGameID]_[MarketName]. Na przykład:
https://loot.farm/#skin=730_AK-47%20|%20Redline%20(Field-Tested).

Możliwe jest również tworzenie linków do konkretnych identyfikatorów przedmiotów Steam. W takim przypadku użyj następującego formatu:
https://loot.farm/#itemIDs=[SteamGameID]_[SteamIDs oddzielone przecinkami]. Na przykład:
https://loot.farm/#itemIDs=730_30464543369,30464543370,30464543371.


CS 2
DOTA 2
TF2
RUST